Kanał Wyżej
dane adresowe

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 6 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Kierownikiem jednostki jest Dyrektor działający na mocy pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy  nr GP-OR.052.4097.2016 
dyrektor  Sławomir Kubicz
tel. (0 22) 836 78 73
e-mail: sekretariat.mos6@edu.um.warszawa.pl 
01-451 Warszawa, ul. J. Brożka 26
 
zastępca dyrektora  Irena Bochra
tel. (0 22) 836 78 73
e-mail: szkolabrozka@op.pl
01-451 Warszawa, ul. J. Brożka 26
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
dane adresowe

Wersja standardowa