Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Władze

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


dane adresowe

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 6 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Kierownikiem jednostki jest Dyrektor działający na mocy pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy  nr GP-OR.052.4097.2016 

dyrektor  Sławomir Kubicz

tel. (0 22) 836 78 73

e-mail: sekretariat.mos6@edu.um.warszawa.pl 

01-451 Warszawa, ul. J. Brożka 26

 

zastępca dyrektora  Irena Bochra

tel. (0 22) 836 78 73

e-mail: szkolabrozka@op.pl

01-451 Warszawa, ul. J. Brożka 26

 

 


Wprowadził Sławomir Kubicz 2007-10-03
Aktualizujący Ostrzyk Krzysztof (MOS 6) 2017-10-02
Zatwierdzający Kubicz Sławomir (MOS 6) 2017-10-02
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-10-02
Wersja standardowa