Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Funkcjonowanie

Funkcjonowanie

  Drukuj
 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 6 w Warszawie funkcjonuje w oparciu o:
  1. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572),
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1489 ze zm.)
  4. Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 6 w Warszawie
Rekrutacja Wychowanków odbywa się na podstawie:
Wychowankiem naszego Ośrodka można zostać na wniosek rodziców / prawnych opiekunów/ oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Ośrodek jest placówką koedukacyjną.
 

Ośrodek przyjmuje wychowanków w normie intelektualnej głównie z terenu Warszawy i najbliższych okolic. Podstawą przyjęcia jest spełnienie przez kandydata ogólnych zasad opisanych w Statucie MOS Nr 6 oraz rozmowa indywidualna psychologa Ośrodka z kandydatem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

W ramach MOS Nr 6  istnieje:

Internat dla chłopców i dziewcząt 

Branżowa Szkoła I stopnia im. M.Kozłowskiego nr 67 z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi

Rekrutacja odbywa przez cały rok szkolny. Należy telefonicznie umówić się na spotkanie - 22 836-78-73
 
 
Wprowadził Ostrzyk Krzysztof (MOS 6) 17-01-2013
Aktualizujący Ostrzyk Krzysztof (MOS 6) 02-10-2017
Zatwierdzający Kubicz Sławomir (MOS 6) 02-10-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-10-2017
Liczba odwiedzin: 1388